Kend din byggevare

Velkommen til Byggevareinfo.dk. Her finder du information om krav og regler for byggevarer.

Har du spørgsmål til byggevareforordningen?

Hvis du har generelle spørgsmål til byggevareforordningen og hvordan bestemmelserne i forordningen skal fortolkes eller hvad hensigten med konkrete bestemmelser i forordningen er, kan du sende dine spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Hvilken aktørrolle har du i forhold til byggevarer?

Byggevareforordningen definerer fire typer af erhvervsdrivende, som har ansvar for, at byggevarer, der er underlagt en harmoniseret standard eller en ETA, sælges med den lovpligtige ydeevnedeklaration og CE-mærkning. De fire typer er fabrikant, importør, distributør og bemyndiget repræsentant.

Klik på grafikken, og gå til Introduktion til roller og forpligtelser.