Introduktion til standardiseringssystemet

Arbejdet med at udarbejde standarder foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande. I Danmark er det Dansk Standard, der er den officielle standardiseringsorganisation. Derfor er Dansk Standard, på vegne af Danmark, medlem af en række europæiske og internationale standardiseringsorganisationer.

Arbejdet med at udarbejde en europæisk standard foregår i regi af den europæiske standardiseringsorganisation (CEN) med deltagelse fra standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande.

Dansk Standard er medlem af CEN. Dansk Standard står for at implementere alle europæiske standarder, og i visse tilfælde oversætter Dansk Standard de europæiske standarder til dansk.

CEN - European Committee for Standardization

CEN er den europæiske standardiseringsorganisation. CEN blev grundlagt i 1961. Medlemmerne af CEN er de nationale standardiseringsorganisationer. Al europæisk standardisering med undtagelse af det elektrotekniske fagområde og telekommunikation hører under CEN.

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

Dansk Standard (DS)

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der varetager national såvel som international standardisering. Dansk Standard blev dannet i 1992 ved en fusion af Dansk Standardiseringsråd, Dansk Elektroteknisk Komité og Dansk Ingeniørforenings normorganisation.

Du kan finde detaljerede beskrivelser af de europæiske standarders opbygning og form på Dansk Standards hjemmeside.