EU-tidende

Selvom CEN har udarbejdet en nyrevideret standard af en harmoniseret standard, er den nye udgave ikke gældende, før den er offentliggjort i EU-Tidende, og man skal derfor benytte den tidligere udgave, der fortsat er den gældende harmoniserede standard offentliggjort i EU tidende, selv om denne udgave er trukket tilbage af CEN og Dansk Standard.

På EU-Kommissionens hjemmeside finder man EU-tidende, hvor de harmoniserede standarder og såkaldte delegated acts offentliggøres, når EU-Kommissionen har godkendt dem. Alle harmoniserede standarder kan fremsøges i EU-Tidende.

Yderligere oplysninger om standarder og standardisering kan findes på Dansk Standards hjemmeside.

Harmoniserede standarder

Det fremgår af Kommissionens hjemmeside, hvilke harmoniserede standarder, der er gældende og tilgængelige. Yderligere oplysninger om standarder og standardisering kan findes på Dansk Standards hjemmeside.

Den Europæiske Unions Tidende (Official Journal of the European Union) (nyt vindue)

Dansk Standard (DS) (nyt vindue)