Igangværende initiativer

Kommissionen har igangsat en proces for en revision af byggevareforordningen. Styrelsen vil løbende orientere om arbejdet på denne side.

Parallelt hermed har Kommissionen tillige igangsat en proces i samarbejde med de nationale myndigheder kaldet CPR Acquis, der skal lede henimod en revision af alle de tekniske specifikationer til byggevarer, der er omfattet af byggevareforordningen.

Dette sker for at danne et nyt sæt af tekniske specifikationer, som kan erstatte det eksisterende sæt, uanset om eller hvordan forordningen revideres.