Forskellen på genbrug og genanvendelse

Genbrug og genanvendelse af byggevarer er to forskellige ting. Det er vigtigt at skelne mellem begreberne, da en genbrugt byggevare sjældent har dokumenteret egenskaber, mens den genanvendte byggevarer ofte, indgår i produktionen af en ny byggevare og derfor ofte er underlagt en harmoniseret standard, og derfor er dens egenskaber dokumenteret.

Ved genbrug af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare, genbruges direkte i forbindelse med et nybyggeri eller en renovering af en eksisterende bygning.

Det kan eksempelvis være brugt konstruktionstræ, vinduer og døre, skifertagsten eller mursten, som renses og bygges ind på ny.

Ved genanvendelse af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare - eller dele heraf - anvendes som råstof i produktionen af en ny byggevare.

Det kan eksempelvis være gammel beton, som nedknuses og genanvendes i ny beton, eller træbaserede materialer, som genanvendes i spånplader.