Introduktion

Genbrug og genanvendelse af brugte byggevarer kan spille en positiv samfundsøkonomisk rolle ift. stigende råvarepriser, knaphed på ressourcer, voksende affaldsmængder, værdiforringelse gennem downcycling og ikke mindst en lavere miljøpåvirkning fra byggeriet.

Da brugte byggevarer ikke nødvendigvis er CE-mærkede eller forsynet med en ydeevnedeklaration, kan det være en krævende teknisk opgave at dokumentere den brugte byggevares egenskaber ift. bl.a. sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Det er en vigtig forudsætning for nyttiggørelsen af gamle byggevarer, at de er egnede til anvendelsen og ikke er forurenet, så der spredes problematiske stoffer til det omgivende miljø til fare for miljø og sundhed.

Da det er bygherren og dennes rådgivere og udførende parter, som skal sikre at de valgte byggevarer er egnede til anvendelsen, er den manglende dokumentation en stor barriere for genbrug af byggevarer.

En byggevare skal samtidig være egnet til det, den markedsføres til, og leverandører af brugte byggevarer må ikke vildlede om byggevarernes lovlige anvendelse i byggeriet eller om varens egenskaber.

Byggevarer med et særligt potentiale for genbrug: 

  1. Mursten
  2. Konstruktionstræ
  3. Gulvbrædder
  4. Tagbelægning
  5. Vinduer
  6. Døre
  7. Bærende stålkonstruktioner (stålhaller til landbrug og erhverv)