Dokumentationskrav

Da brugte byggevarer ikke altid kan testes ved brug af de samme prøvningsmetoder, som anvendes i forbindelse med produktionen af nye, kan det være nødvendigt, at de genbrugte byggevares ydeevne dokumenteres på anden vis, såfremt de ønskes anvendt i et byggearbejde f.eks. som en del af de bærende konstruktioner.

Det skal i den forbindelse undersøges, om og på hvilken måde, den brugte byggevares ydeevne - og dermed byggearbejdet - kan dokumenteres, så bygningsreglementet overholdes.

I nogle tilfælde giver bygningsreglementet mulighed for et alternativ til hovedreglerne. F.eks. giver BR18, § 356, mulighed for at fravige hovedreglen i § 344 om at projektere og udføre bærende konstruktioner i overensstemmelse med en række nærmere bestemte standarder, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau. Det kan gøres uden dispensation, hvis bygningsreglementet på den måde er overholdt.

Der skal man dog samtidig være opmærksom på kapitel 28 om dokumentation af bærende konstruktioner og strukturering af denne.

Derimod giver f.eks. BR18, § 421, ikke mulighed for at fravige hovedreglen om, at brandsikring af ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med DS 428.

Der kan ikke ansøges om dispensation for opfyldelse af funktionskrav, der relaterer sig til brand- eller sikkerhedshensyn.

Ønsker du at ansøge om dispensation, skal du kontakte kommunen.