Introduktion til roller og forpligtigelser

Introduktion til roller og forpligtigelser

Byggevareforordningen definerer fire typer af erhvervsdrivende, som har ansvar for, at byggevarer, der er underlagt en harmoniseret standard eller en ETA, sælges med den lovpligtige ydeevnedeklaration og CE-mærkning. De fire typer er fabrikant, importør, distributør og bemyndiget repræsentant. Diagrammet nedenfor kan hjælpe dig med at afklare, hvilken aktør du er - og dermed dine forpligtigelser iht. byggevareforordningen.