Introduktion til nationale regler

Byggeri i Danmark reguleres hovedsageligt i byggeloven og i bygningsreglementet.

Byggeloven sætter rammen og sikrer den lovmæssige hjemmel, der konkretiseres i bygningsreglementet, hvor de tekniske krav fremgår.