Behandling og dokumentation af projektmateriale

Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed og træffer afgørelse i sager omfattet af byggeloven og bygningsreglementet om f.eks. ansøgning om byggetilladelse og ansøgninger om dispensation fra byggeloven eller bygningsreglementet.

Ved spørgsmål om fortolkning af bygningsreglementet, f.eks. om bygningsreglementets anvendelsesområde, indplacering af byggeri i konstruktions- og brandklasser eller ved tvivl om opfyldelse af et konkret krav, træffer kommunalbestyrelsen ligeledes afgørelse.

For genbrugte byggevarer er det kommunen, der vurderer hvilken dokumentation i forhold til den forventede anvendelse, der er nødvendig. Ligesom det er kommunen, der kan udstede en dispensation i henhold til byggeloven, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation.