GDV-ordningen (Godkendt til drikkevand)

Social- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og udstedelsen af GDV-godkendelser.

Ansøger skal sørge for at opfylde betingelserne i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand og følge retningslinjerne i GDV-ordningens vejledninger. Ansøgninger om GDV-godkendelse kan først indsendes, når al sundhedsmæssig dokumentation er i orden.

Sagsbehandlingen af GDV-ansøgninger varetages af Social- og Boligstyrelsens Kontor for Byggeri.

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet rådgiver Social- og Boligstyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevarer i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner.

Social- og Boligstyrelsen kan henvise til Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse og liste over vejledende drikkevandskvalitetskriterier samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Sikkerhedsstyrelsen fører – ligesom med alle andre byggevarer - kontrol med salg og markedsføring af byggevarer i kontakt med drikkevand. Læs mere herom under emnet Markedskontrol.