Markedsovervågning generelt

Fra 1. februar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen overtaget ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører fortsat under Social- og Boligstyrelsen.

Markedsovervågning af byggevarer foregår ved Center for Markedsovervågning, der hører under Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Sikkerhedsstyrelsen kan give en virksomhed, der markedsfører og sælger ulovlige byggevarer, påbud om at standse markedsføring og salg, påbud om at tilbagekalde byggevaren eller fjerne den, hvis den allerede er indbygget.

Derudover kan Sikkerhedsstyrelsen politianmelde virksomheder med henblik på bødeforelæg. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer bl.a., at byggevaren er CE-mærket, og at der medfølger de nødvendige dokumenter, eller at produkter i kontakt med drikkevand, f.eks. vandhaner, er godkendte efter de gældende regler.