Spørgsmål til byggevareforordningen?

Hvis du har generelle spørgsmål til byggevareforordningen og hvordan bestemmelserne i forordningen skal fortolkes eller hvad hensigten med konkrete bestemmelser i forordningen er, kan du sende dine spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen via nedenstående mailadresse.

Det er ikke alle spørgsmål, som styrelsen kan besvare. Hvis du har et spørgsmål om standarder eller om en konkret byggevare er omfattet af en teknisk specifikation, kan du henvende dig til Dansk Standard.

Spørgsmål om standarder eller tekniske specifikationer?

Har du derimod spørgsmål om markedsovervågning og kontrol af byggevarer, skal du rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis du er medlem af en brancheorganisation, kan du også stile dit spørgsmål dertil. Det kan være at de ligger inde med et svar, der er målrettet din branche.

Information og regler om markedskontrol med byggevarer

Nedenfor finder du en række spørgsmål og svar (FAQ's), som indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om:

  1. Byggevarer i relation til bygningsreglementet
  2. CE-mærkning af byggevarer
  3. Stål- og aluminiumkonstruktioner
  4. Brandforhold for byggevarer
  5. Markedskontrol af byggevarer

Styrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så FAQ-listen løbende kan udbygges.

Se også EU-Kommissionens spørgsmål og svar om byggevareforordningen (FAQ)