5. Markedskontrol af byggevarer

Styrelsen har udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ’s), der indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål om markedskontrol af byggevarer.

Styrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, så listen over spørgsmål og svar løbende kan udbygges.

5. Oftest stillede spørgsmål om markedskontrol af byggevarer

Sikkerhedsstyrelsen er markedsovervågningsmyndighed for byggevarer i Danmark. Det betyder, at du skal kontakte dem, hvis du har mistanke om, at der bliver solgt og markedsført byggevarer i strid med reglerne. Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en blanket med de op-lysninger, som de skal bruge for at kunne behandle din sag.

Anmeld ulovlig markedsføring eller salg af en byggevare

Anmeld en ulovlig byggevare på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om markedskontrol med byggevarer (nyt vindue)