Det ikke-harmoniserede område

Introduktion til det ikke-harmoniserede område

Visse byggevarer er ikke omfattet af harmoniserede standarder i henhold til byggevareforordningen.

Byggevarer, der ikke er underlagt en hEN eller ETA, må ikke CE-mærkes. I disse tilfælde kan fabrikanten enten søge om at få en frivillig ETA, så byggevaren kan CE-mærkes, eller vælge at markedsføre og sælge byggevaren uden CE-mærkning.

For byggevarer, der ikke er omfattet af harmoniserede regler, kan der være nationale regler for markedsføring og salg. Dette gælder f.eks. byggevarer i kontakt med drikkevand.

For byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, en europæisk teknisk vurdering, en dansk standard, eller en tilsvarende standard, godkendelse eller mærkning fra et andet EU- eller EØS-land, kan myndighederne forlange dokumentation for, at byggevaren opfylder eventuelle krav, der er fastsat i byggelovgivningen eller anden lovgivning for den anvendelse, som byggevaren er bestemt til.

For alle byggevarer kan myndighederne således forlange dokumentation for rigtigheden af de faktiske forhold, som de erhvervsdrivende angiver i forbindelse med markedsføringen af byggevarens egenskaber og lovlige anvendelse i byggeri.

Byggevarer i kontakt med drikkevand

For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

Læs mere om godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV)